Versija spausdinti Atgal
 

ARCHITEKTAS ARNAS DINEIKAAukštasis universitetinis išsilavinimas vertingas ne tiek įgyjamomis žiniomis, kiek platesnio konteksto suvokimu. Mes išmokstame ne tik pastatyti pastatą, bet ir matyti jo santykį su aplinka. Universitetas atveria duris į platesnį pasaulį, o sutiktos asmenybės savo pavyzdžiu padeda pasirinkti principus ir vertybes, kuriais vedini toliau dirbame ir gyvename. Būtent tokia išskirtine asmenybe jo mokinių atmintyje išliks architektas ir dėstytojas Arnas Dineika. Jį daugelis šiandien praktikuojančių architektų su dėkingumu prisimena kaip asmenybę, kuriai didžia dalimi yra dėkingi už tai, kuo yra šiandien. A. Dineika visada išlaikydavęs distanciją nuo praūžiančių architektūros madų, to mokė ir savo studentus - vertinti savitumą ir nuosekliai realizuoti savo asmenybės potencialą. Geriausias to įrodymas – jo paties kūriniai. Net praėjus keliems dešimtmečiams, jie išlieka šiuolaikiški ir įdomūs.

Raimundas Arnas Dineika gimė 1928 m. rugpjūčio 7 d. Rimkūnų kaime Pakruojo rajone, mokytojų Karolio Dineikos ir Petronėlės Savukaitytės (pirmųjų diplomuotų kūno kultūros specialistų Lietuvoje) šeimoje, augo drauge su broliu Vincu Dineika. 1946 m. jis baigė Kauno “Aušros” gimnaziją, o 1952 m. - Architektūros fakultetą Kauno politechnikos institute. Jaunas, gabus specialistas buvo paskirtas į tuometinį Leningrado valstybinio projektavimo institutą, kuriame 20 metų dirbo architekto darbą įvairiose pareigose.

1972 m. su šeima persikėlė į Vilnių ir dirbo vyriausiuoju architektu Staklių pramonės projektavimo institute, o 1974 laimėjo konkursą docento pareigoms Vilniaus inžinerinio statybos instituto Architektūros katedroje. 1976 m. jam buvo suteiktas docento pedagoginis mokslo vardas, o 1993 m. – profesoriaus. 1985 m. docentas R.A. Dineika buvo išrinktas Architektūros katedros vedėju, 1988 – 1996 m. ėjo Architektūros fakulteto Tarybos pirmininko bei universiteto Tarybos nario pareigas.

Prof. R. A. Dineika puikiai suderino patyrusio projektuotojo ir pedagogo-mokslininko veikla. Jis suprojektavo virš 40 architektūros objektų (Kauno „Elektronika“, Šiaulių televizijos gamykla, susivienijimas „Vilma“ ir „Elektrogafija“ , stambios gamyklos „Svetlana,“, ir  „Žarnica“ Leningrade, objektai Rygoje, Bulgarijoje, Pakistane) dalyvavo daugelyje kūrybinių konkursų, atliko mokslinių darbų, tarpe kurių ir patentuotą darbą “Ploniasienė fibrobetonio erdvinė konstrukcija – klostėtas denginys”, skelbė straipsnius ir dalyvavo konferencijose.

Reikšmingas prof. R. A. Dineikos indėlis architektų rengimo srityje. Jis labai sustiprino katedrą, pakviesdamas dirbti žymius architektūros meistrus. Studijų srityje jo pertvarkų tikslas buvo parengti naują architektų profesinio rengimo sistemą, atsisakant ideologizuotų ir įdiegiant visai naujas disciplinas koreguojant dėstomų dalykų proporcijas, keičiant mokymo metodiką. Jo inicijuotas kompleksinio projektavimo metodo diegimas, meninio ugdymo plėtimas šiandieną ypač pasiteisino, o architektūra tapo viena iš menų studijų srities krypčių. Dėstytojo populiarumą rodo ir faktas, jog jis buvo ne kartą išrinktas populiariausiu dėstytoju tuometinio VISI Architektūros fakultete. Architektas visuomet aktyviai dalyvavo studentų organizuojamuose renginiuose. Buvo vienas  nuo 1983 metų gyvuojančio architektūros Studentų Idėjų KONkurso - SIKON iniciatorių.

Prof. R. A. Dineikos visuomeninė pozicija visuomet buvo aktyvi. Devinto dešimtmečio pabaigoje jis buvo aktyvus Sąjūdžio dalyvis, universiteto (tuomet dar VISI) Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, visada nepakantus netiesai, gerbiamas studentų ir kolegų.

R. A. Dineika mirė 2004 m. spalio 7 d. Vilniuje.

 

PRISIMINIMAI:

Brolio Vinco Dineikos prisiminimai

A. Gaigalaitė: "Klasės Draugas A.Dineika"

G. Čaikauskas: "Profesoriui Arnui Dineikai in memoriam"

 

PUBLIKACIJOS:

"Integruotas architektūrinės aplinkos mastelis ir jo išraiškos transformavimas", prof. R. A. Dineika, Urbanistika ir Architektūra, 1996(1)

"Integruotas architektūrinės aplinkos mastelis kaip erdvinės kompozicijos kategorija", prof. R. A. Dineika, Urbanistika ir Architektūra, 1996(2)

"Paviršiaus sudalinimai kaip architektūrinio mastelio išraiškos priemonė", prof. R. A. Dineika, Urbanistika ir Architektūra, 1997(1)

Susiję dokumentai:© 2004 Architektūros fondas